Yanmazlık Test Laboratuvarı

Tekstil malzemeleri üretiminde, terbiye işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanan mekanik ve kimyasal bütün işlemlere apre işlemleri veya bitim işlemleri denmektedir. Örneğin, renklendirme işlemleri bittikten sonra yapılan apre işlemleri ile, ürünün görünümü ve tutumu değiştirilmekte ve ürün geliştirilmektedir. Ancak mekanik veya kimyasal yöntemlerle yapılan bu apre işlemlerinin hepsi, her ürüne uygulanmaz. Apre işlemlerinin uygulanmasında dikkate alınması gereken bazı kriterler bulunmaktadır.

Başlıca kriterler, tekstil malzemesinin formu, kullanım amacı, elyafın cinsi ve incelik ve kalınlığıdır. Sentetik liflerle dokunan kumaşlarda statik elektriklenme olmakta, ancak doğal liflerle dokunan kumaşlarda bu durum olmamaktadır. Böyle olunca statik elektriklenmeyi önleyen apre işlemleri, sadece sentetik liflerden üretilen kumaşlar için yapılmaktadır. Ayrıca bazı apre işlemleri her cins elyafa uygulanabilirken, bazı apre işlemleri elyaf türüne bağlı olarak uygulanmaktadır.

Bu çerçevede yanmazlık apresi işlemleri, ya da güç tutuşurluk apresi işlemleri, kumaşların herhangi bir yanma durumuna karşı ne kadar yanmazlık özelliği gösterdiğini tespit etmek için yapılmaktadır. Bu işlem sırasında apre maddesi kumaş yüzeyine uygulanmaktadır. Genel olarak asker ve itfaiyeci kıyafetlerine, araç döşemeliklerine, topluma açık alanlarda kullanılan tekstil ürünlerine, bebek giysilerine ve yataklara yanmazlık apresi uygulanmaktadır.
Yanmazlık apresi genelde şu amaçlarla yapılmaktadır:
  • Tekstil malzemelerinin alev almaya karşı dayanaklı olmasını sağlamak
  • Bir şekilde alev almış ise yanma hızını düşürmek
  • Ateş kaynağı uzaklaştırıldığı zaman yanma olayının çok kısa bir süre sonra kendiliğinden durmasını sağlamak

Tekstil ürünlerini güç tutuşur yapmak için genelde iki yönteme başvurulmaktadır. Birinci yöntem kumaşın dokunmasında kolay alev almayan ve yanmazlık özellikleri gösteren belli lifler kullanılmaktır. İkinci yöntem ise yanmazlık apresi uygulamaktır. Yanmazlık apresi işlemlerinde kullanılan kimyasal maddeler, life oksijen girmesini engellemek amacı ile koruyucu bir tabaka oluşturmakta ve lifin için için yanmasını önlemektedir. Bu durumda sadece bir kömürleşme oluşmaktadır. Ya da uygulanan kimyasal madeler yanmayan gazlar açığa çıkarmaktadır.

MOBİLYA TESTLERİ-OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN SİGARA MALZEMELERİ İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ

BS 5857-1 :1979
SOURCE 0
SOURCE 1

MOBİLYA TESTLERİ-OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN ALEV KAYNAKLARI İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ

BS 5852-2:1982
SOURCE 5
6
7

OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN SİGARA MALZEMELERİ VE ALEV KAYNAKLARI İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ

BS 5852:2006

MOBİLYA-DÖŞENMİŞ YATAK TABANLARI VE DÖŞEKLERİN YANABİLİRLİĞİ -PART 1 (İÇİN İÇİN YANA SİGARA)

BS EN 597-1:1995
EN ISO 597-1:1994
TS EN 597-1:2001

MOBİLYA-DÖŞENMİŞ YATAK TABANLARI VE DÖŞEKLERİN YANABİLİRLİĞİ -PART 2 (KİBRİT ATEŞİ EŞ DEĞERİ)

BS EN 597-2:1995
EN ISO 597-2:1994
TS EN 597-2:2001

MOBİLYA DÖŞEME İLE KAPLANMIŞ MOBİLYANIN YANABİLİRLİĞİ PART 1 (İÇİN İÇİN YANAN SİGARA )

BS EN 1021-1:2006
EN 1021-1:2006
TS EN 1021-1:2006
ISO 8191-1:1987

MOBİLYA-DÖŞEME İLE KAPLANMIŞ MOBİLYANIN YANABİLİRLİĞİ PART 2 (KİBRİT ATEŞİ EŞ DEĞERİ)

BS EN 1021-2:2006
EN 1021-2:2006
TS EN 1021-2:2006
ISO 8191-2:1988

YATAK MALZEMELERİNİN TUTUŞABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TUTUŞMA KAYNAĞI İÇİN İÇİN YANAN SİGARA

ISO 12952-1:2010
BS EN 12952-1:2010
EN 12952-1:2010
TS EN ISO 12952-1:2010

YATAK MALZEMELERİNİN TUTUŞABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TUTUŞMA KAYNAĞI KİBRİT ALEVİ EŞ DEĞERİ

ISO 12952-2:2010
BS EN 12952-2:2010
EN 12952-2:2010
TS EN ISO 12952-2:2010

YATAKLAR,DİVANLAR VE YATAK BAZALARININ TUTUŞMA DAYANIMI İÇİN ŞARTNAME

BS 7177:1996
EV TİPİ KULLANIM İÇİN

İNGİLTERE GECE GİYSİLERİ YANMAZLIK TESTİ

UK NIGHTWEAR SAFETY
REGULATION:1985

ÇOCUK YATAK KIYAFETLERİ YANMA DAVRANIŞI

BS EN 14878:2007
EN 14878:2007

PİJAMA VE SABAHLIKLARDA KULLANILAN KUMAŞ VE KOMBİNASYONLARININ YANMA PERFORMANSI

BS 5722:1984

YATAK KIYAFETLERİNDE KULLANILAN KUMAŞ VE KUMAŞ KOMBİNASYONLARININ YANMA TESTİ

BS 5722:1991

TEKSTİLLER - GECE GİYSİLERİNİN YANMA DAVRANIŞI

CEN TC/248

BİRİNCİL VE İKİNCİL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI İLE YATAKLARIN TUTUŞABİLİRLİĞİ TEST METHODU

BS 6807:1986
SECTİON 2

TEKSTİL - YANMA ÖZELLİĞİ HAZIR GİYİM KUMAŞLARININ YANMA ÖZELLİĞİNİN TAYİNİ

BS EN 1103:2005
EN 1103:2005
TS EN 1103:2005

DİKEY YERLEŞTİRİLMİŞ KUMAŞ VE KUMAŞ KOMBİNASYONLARINDA KÜÇÜK BİR ALEV UYGULAMASI İLE YANMAZLIK TESTİ

BS 5438:1976

DİKEY YERLEŞTİRİLMİŞ TEKSTİL KUMAŞLARININ ALT KÖŞE VEYA YÜZEYİNE KÜÇÜK ALEV UYGULAMASI İLE YANMA TESPİTİ

BS 5438:1989

GİYSİLİK KUMAŞLAR YANMA TESTİ

US CPCS CFR 16 PART 1610

GİYSİ VE GİYSİLİK KUMAŞLARDA YANMA TESTİ

ASTM D 1230-94

DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN TUTUŞMA ÖZELLİĞİ TAYİNİ

ISO 6940:2004
BS EN ISO 6940:2004
EN 6940:2004
TS 5775 EN ISO 6940:2004

DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN ALEV YAYILMA ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

ISO 6941:203
BS EN ISO 6941:2003
EN ISO 6941:2003
TS EN ISO 6941:2003

DÜŞEY KONUMDA YERLEŞTİRİLMİŞ DENEY PARÇACIKLARINDA BÜYÜK YAKMA KAYNAĞI KULLANILDIĞINDA ALEV YAYILMASININ TAYİNİ

BS EN 13772:2003
EN 13772:2003
TS EN 13772:2004

TEKSTİL VE TEKSTİL MAMULLERİ YANMA ÖZELLİKLERİ - PERDELER - SINIFLANDIRMA ŞEMESI

BS EN 13773:2003
EN 13773:2003
TS EN 13773:2004

PERDELİK KUMAŞLAR,DRAPELER VE PENCERE STORLARI İÇİN YANMA GEREKLİLİKLERİ

BS 5867-2:1980 TYPE A
BS 5867-2:1980 TYPE B
BS 5867-2:1980 TYPE C (50 Yıkama) DHSS için kullanılan ürünlerde
BS 5867-2:2008-TYPE A
BS 5867-2:2008 TYPE B
BS 5867-2:2008 TYPE C (50 Yıkama)

SALON PERDELERİ VE PERDELER YANMA ÖZELLİĞİ (KÜÇÜK ALEV)

BS EN 1001:1996
EN 1001:1995
TS EN 1001:2003

SALON PERDELERİ VE PERDELER YANMA ÖZELLİĞİ

BS EN 1102:1996
EN 1102:1995
TS EN 1102:2003

TEKSTİL ZEMİN KAPLAMALARINDA KÜÇÜK BİR TUTUŞMA KAYNAĞIN ETKİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ (SICAK METAL SOMUN METHODU )

BS 4790:1987

BS 4790'A GÖRE TEST EDİLEN TEKSTİL ZEMİN KAPLAMALARININ SINIFLANDIRMA VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BS 5287:1988

TEKSTİL YER DÖŞEMELERİ-YANMA KARAKTERİ - ÇEVRE SICAKLIĞINDA TABLET DENEYİ

ISO 6925:1982
BS 6307:1982
TS 5193:1987

HALI VE KİLİMLERİN YÜZEY YANABİLİRLİĞİ

16 CFR 1630:2011

KÜÇÜK HALI VE KİLİMLERİN YÜZEY YANABİLİRLİĞİ

16 CFR 1631:2011

BRANDA BEZİ - ASKERİ AMAÇLA KULLANILAN

TS 3596:1981 BÖLÜM 2.3.7

KORUYUCU GİYECEKLER - ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA SINIFLANDIRILMIŞ ALEV SIÇRAMASI İÇİN DENEY METHODU

BS EN ISO 15025:2002
EN ISO 15025:2002
ISO 15025:2000
TS EN ISO 15025:2006

KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA SINIFLANDIRILMIŞ ALEV SIÇRAMASI İÇİN DENEY METHODU

EN 5321994
BS EN 532:1995
TS EN 532:1996

KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA-SINIRLI ALEV YAYMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEMELER VE MALZEME DONANIMLARI

EN 533:1997
BS EN 533:1997
TS EN 533:2002

KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA-SINIRLI ALEV YAYMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEMELER VE MALZEME DONANIMLARI VE GİYECEKLER

ISO 14116:2008
BS EN ISO 14116:2008
EN ISO 14116.2008
TS EN ISO 14116:2010

MOTORLU TAŞITLARDA İÇ MALZEMELERİN YANMA DAVRANIŞI TESPİTİ

DIN 75200:1980

FEDERAL MOTORLU TAŞITLAR GÜVENLİK STANDARTLARI İÇ MALZEMELERİN YANABİLİRLİĞİ

FMVSS 302

KARAYOLU TAŞITLARI. TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAKİNA VE TRAKTÖRLER - İÇ MALZEMELER YANMA DAVRANIŞI

ISO 3795:1989
TS ISO 3795:1999

YATAY KONUMDAKİ KENARLARDAN TUTUŞTURULAN NUMUNELERDEN ALEV YAYILMA ÖZELLİĞİ

TS 6346:1989

OYUNCAK GÜVENLİĞİ: PART 2

BS EN 72-2
EN 71-2
TS EN 72-2


 

Mobile Menu