Yırtılma, Kopma, Patlama, Dikiş Kayması, Aşınma, Çekmezlik, Renk Haslığı, Yanmazlık, Elyaf, Buruşmazlık

Tekstil ürünleri için yapılan fiziksel test ve analiz çalışmaları iki yönlü olmaktadır. Bir yandan üretimde kullanılan kumaşların dokuma ve dokuma kalitesine bağlı olan mukavemetleri test ve analiz edilirken bir yandan da dokumada kullanılan ipliğin ve ipliğin hammaddesi olan liflerin ve elyafın özellikleri test ve analiz edilmektedir.

Tekstil sektöründe ürünlerin kalitesini, kullanılan malzemenin kalitesi ve sağlamlığı belirlemektedir. Bu durum ise birçok özelliğe ait farklı değerlerin ölçülmesi ve analiz edilmesi ile tespit edilmektedir. Bu anlamda gerçekleştirilen sayısız fiziksel test arasında önemli olan başlıca testler şunlardır: yırtılma mukavemeti, kopma mukavemeti, patlama mukavemeti, dikiş kayması ve dikiş açılması mukavemeti, hav tutma mukavemeti, geri dönüş esnekliği, boncuklaşma ve tüylenme mukavameti, aşınma mukavameti, kumaş gramajı, kumaş sıklığı, kumaş sertliği, kumaş kalınlığı, kumaşın en boy ölçümü, dokuma şekli, iplik numarası, iplik bükümü, renk ölçümü, beyazlık indeksi, su geçirgenliği, hava geçirgenliği, leke tutmazlık, dökümlülük, fermuar testleri, düğme mukavemeti, çıtçıt testleri, aksesuar kopma mukavemeti ve iplik mukavemeti. Aslında bu sayılan testler kendi içinde de farklı yöntemlere göre ayrışmaktadır.

Kumaşta bulunması gerekli özellikler, büyük ölçüde kumaşın temel taşı olan ipliklerin özellikleri ile sağlanmaktadır. İplikler ise lifler bir araya getirilerek oluşmaktadır. Bu nedenle ilk bakışta lif veya elyaf özellikleri tamamen kumaşın özelliklerini yansıtıyor görünse de, aslında kumaşa uygulanan dokuma veya örgü teknikleri de kumaşın özelliklerinin belirlemesinde çok etkilidir. İplik sıklıkları yanında, kesişme veya örgü düzeni, iplik özeliklerinin kumaş özelliklerine dönüşmesinde belirleyici öneme sahiptir.

Kumaşın bir tekstil malzemesi olarak kullanımını sağlayan sağlamlık, düzgün yüzey, esneklik, incelik ve örtme gibi temel özellikleri yanında, gerek görünüm, gerekse farklı kullanım koşullarında davranışlarını belirleyen birçok farklı özellikleri bulunmaktadır.

Yırtılma
Tekstil materyallerinin kullanım performansı genel olarak maruz kaldıkları kuvvetlere karşı gösterdikleri davranışlara göre değişmektedir. Bu davranış özelliklerini belirlemek ve analiz edebilmek için en çok mukavemet testleri uygulanmaktadır. Bu çalışmada, %100 Pamuk ve %50-50 Pamuk-PES karışımlı bez ayağı, dimi, saten yapısında kumaşlar kullanılarak dört farklı ölçüm metotlarıyla kumaş yırtılma mukavemetleri belirlenmiştir.
 
Kopma
Patlama
Kumaşlar, kullanım esnasında çok yönlü kuvvetlerin etkisi altında kalırlar. Atkı ve çözgü kopması ve yırtılma mukavemeti bu kuvvetlere karşı mukavemet tayininde yetersizdir. Özellikle örgü kumaşlar, paraşüt bezleri, filtre bezleri, çuval, ağ gibi bezler için patlama mukavemeti son derece önemlidir. Patlama mukavemeti bir kumaşın ani bir kuvvetle yırtılması için gerekli basıncının miktarıdır.

Dikiş Kayması
Dikilmiş kumaşlarda bir veya birden fazla kumaş ile dikişin meydana getirdiği bağlantının kopmaya karşı gösterdiği en büyük dirençtir.
Boncuklanma

Boncuklanma; kumaş yüzeyine göze görülebilen, bir veya daha fazla oluşan küçük lif topları veya gruplarıdır. Giysilere yıpranmışlık ve görsel anlamda olumsuzluk yaratan topaklanmalar, giysilerin kullanımı ve yıkanması sırasında, sürtünme etkisiyle oluşmaktadır. Boncuklanma; incelik, uzunluk, kıvrım, kesit şekil, kopma mukavemeti ve eğilme direnci lifler arası sürtünme kuvveti gibi lif özellikleri, iplik ve kumaşın yapısal özellikleri ve kumaşa uygulanan bitin işlemleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Gerilmeye ve tekrarlanan eğilmeye direnci düşük olan liflerden oluşan kumaşlarda boncuklar kolayca koparak kumaş yüzeyinden ayrılırlar, dolayısı ile boncukların ömrü kısa olur. Yünün nispeten az boncuklanan bir lif olarak bilinmesinin asıl nedeni budur.

Aşınma
Tekstil materyalinin bir başka materyale sürtünmesi ile kumaştaki iplik ve liflerin kumaş yüzeyinden dışarı çıkması sonucunda kumaş yüzeyinde meydana gelen aşınma veya eskimeye karşı direnme yeteneğidir.
Çekmezlik
Renk Haslığı
Yanmazlık
Elyaf
Buruşmazlık


Buruşmazlık; kumaşların belirli bir basınç altında kırıştırıldıktan sonra, basınç etkisi kaldırıldığında eski formuna dönebilme yeteneğidir. Buruşmazlık; bir tekstil kumaşının kullanım sırasında oluşan buruşukluklara karşı direncini ve onlardan kurtulma kabiliyetini ifade etmektedir.

 

Mobile Menu