Fizikokimyasal Analizler, Fiziko - Kimyasal

İçme suyunda bulunan riskler, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risklerdir. Fiziksel riskler arasında sıcaklık ve radyasyona maruz kalma gibi durumlar, kimyasal riskler arasında organik maddeler, toksik mineraller ve toksinler, mikrobiyolojik riskler arasında ise bakteriler, patojen virüsler ve parazitler bulunmaktadır. Bunlar suların kalitesini etkileyen ve insan sağlığı açısından tehdit yaratan kritik faktörlerdir. Özellikle mikrobiyolojik esaslı riskler, en fazla risk yaratan ve iyileştirilmesi en güç olan risklerdir. Bu nedenle içme sularının mikrobiyolojik kalitelerini tespit etmek amacı ile sık aralıklarla suların kontrol edilmesi gerekmektedir.

Sularda yapılan başlıca fiziksel analizler şunlardır:
Suyun renginin ve kokusunun belirlenmesi
Tadının belirlenmesi
pH değerinin belirlenmesi
Elektriksel iletkenlik değerinin belirlenmesi
Oksitlenebilirlik özelliğinin belirlenmesi

Buharlaşma kalıntısının belirlenmesiSularda yapılan başlıca kimyasal analizler ise şunlardır:
Amonyum miktarının belirlenmesi
Nitrit miktarının belirlenmesi
Sülfat miktarının belirlenmesi
Demir miktarının belirlenmesi
Klorür miktarının belirlenmesi
Toplam klor miktarının belirlenmesi
Bakteriyolojik analizler

Suların fiziko kimyasal özellikleri bakımından esas alınan değerler Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Avrupa Birliği Ülkeleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerikan standartları (EPA) ve Alman standartları (DIN) bakımından farklıdır.

Suyun içeriğinde insan sağlığı açısından riskli olan arsenik, krom, kadmiyum, civa ve kurşun gibi kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Ayrıca nitrat, baryum, amonyum ve klorür gibi maddeler yanında radyoaktif maddeler, sınır değerlerin üzerine çıkmamalıdır. Bunların hepsi insan sağlığna zarar veren kimyasallardır. Keza bu kimayasalların tespit edilmesi, suya bazı kirleticilerin karıştığının bir göstergesidir.
Suların sertliği ise suda çözünmüş durumda bulunan kalsiyum, demir, manganez ve magnezyum gibi iyonların bulunmasının bir sonucudur. Magnezum ve kalsiyum iyonları doğal sularda daha fazla bulunmaktadır. Bu nedenle bu iyonların toplamı suyun sertliği olarak ifade edilmektedir.

 

Mobile Menu