Termal Konfor Ölçümü Nedir? Nasıl Yapılır?

Termal Konfor Ölçümleri Nelerdir

Termal konfor ölçümü çeşitlerine geçmeden önce termal konfor deyimine de bakmak gerekmektedir. Termal konfor, çalışılan ya da yaşanan yer için olması gereken hava sıcaklık nem ve basınç koşullarının yaşama standartlarına uygun olmasıdır. Yani bir başka deyişle ideal sıcaklık, ideal nem ve ideal basınç olmasıdır. Basıncın yüksek olması da, nemin fazla veya eksik olması da, aşırı sıcak ya da aşırı soğukta insan sağlığına ciddi sorunlar yaratmaktadır.

Aşırı soğuk böbrek yetmezliği gibi sorunlar yaratabilirken, nem kişilerin akciğer problemleri yaşamasına neden olabilmektedir. İşte gerekli koşulları sağlamak için ve koşulların uygunluğunu belirlemek için termal konfor ölçümü yaptırılması gerekmektedir bu özelikle işyerleri için önemli bir konudur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde bunlar yeterince olarak belirtilmiş ve standartlara bağlanmıştır.

Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre, kapalı işyerlerinde sıcaklık ve nem seviyesinin, yapılan işin niteliklerine uygun şekilde olması ve termal konfor koşullarının, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını bozmayacak ve onları rahatsız etmeyecek şekilde olması gerekmektedir. İşyeri ortam sıcaklığı, çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun şekilde olmak zorundadır. Yapılan işin niteliklerine göre, devamlı çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda çalışılması gerekiyorsa ve bu koşullar değiştirilemiyorsa, işverenler, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyacak önlemleri almak zorundadır.

Termal konforu belirleyen faktörler şunlardır: havanın sıcaklığı, havanın nemi, hava akım hızı ve radyant ısı. Radyant ısı, ısı kaynaklarından ışıma yolu ile yayılan ısıdır. Çalışma ortamının termal konforu, insan vücudunun ısısını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir.

Termal konforu etkileyen faktörler ise şunlardır:
İşyeri ortamının sıcaklığı, nem durumu ve ortamdaki hava akım hızı
Yapılan işin hafif, orta veya ağır bir iş olması ve çalışanın giyim durumu
Çalışanın cinsiyeti, yaşı ve beslenme şekli
Çalışanın genel fiziki ve sağlık durumu

İşyerlerinde normal çalışma koşulları altında şu standarda uygun şekilde ölçümler yapılmaktadır: TS EN 27243 Sıcak ortamlar - WBGT (yaş-hazne küre sıcaklığı) indeksine göre ısının çalışan üzerindeki baskısının tahmini. Bu standart, işyerlerinde kolayca uygulanabilen, sıcak bir ortamda çalışanların maruz kaldığı ısı baskısını değerlendiren ve hızlı bir şekilde tespit eden bir yöntemi kapsamaktadır.

İşyerlerinde termal konfor, çalışanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkilidir ve bu nedenle günümüzde önem verilmektedir. Termal konfor kısaca, çalışanların vücut savunma ve uyum mekanizmaları bakımından, ortam havasının insan yaradılışına, ruhuna ve sosyal yapısına, yani insana uygun hale getirilmesi demektir.

 

Mobile Menu