Aydınlatma Şiddeti Ölçüm, Aydınlatma Ölçümü - Nasıl Yapılır

DOĞRU AYDINLATMA BANA YA DA İŞYERİME NE KAZANDIRIR?

Güvenli çalışma ortamı sağlar.
İşyerindeki tehlikelerin görünür kılınmasını sağlar.
Çalışanın kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olması ve yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri bulunmaktadır.
İş verimini etkiler.
Yapılan işlerde tüm detayın görülebilmesini sağlar.
İşyerinde yapılan hata oranlarının azaltılmasını sağlar.
İş kazalarının önlemede büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasında, görsel işlerin sıkıntısızca yapılmasında ve uygun bir görüş alanı elde edilmesinde aydınlatma en önemli faktörlerden biridir. Aynı zamanda iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve işyerindeki bazı tehlikelerin görünür hale getirilmesi açısından çalışma ortamının yeterli aydınlıkta olması bütün işyerleri için öncelikli bir konudur.


Aydınlatma Ölçümü Neden Yapılmalıdır?

Aydınlatma düzeyi, iş hayatımızı direkt olarak etkiler. Personelin çalışma performansı bu etkilerin başında gelir. Aydınlatma düzeyinin önemini açıklayacak olursak;

Perakende sektöründe, rafta ki ürünün görüntü kalitesini ve buna paralel olarak müşteri mutluluğunu doğrudan etkiler. Müşterinin mağazada bulunma süresini değiştirir.Çalışma ortamının yeterli aydınlatılmış olması sadece görsel etki yaratma dışında, çalışanların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve moralli olmaları bakımından da önemlidir. Aydınlatmanın yeterli olması çalışanlar üzerinde biyolojik ve psikolojik bakımdan de etkili olmaktadır. Bunun yanında işletmede iş verimini büyük ölçüde etkilemektedir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından aydınlatmanın, işin kaliteli, hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasında, hata oranlarının düşürülmesinde ve iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Genel yaklaşım olarak çalışma ortamında aydınlatma sağlanırken mümkün olduğunca gün ışığından yararlanmak gerekmektedir. Bu sağlanamıyorsa çalışma ortamında aydınlatma kriterlerine uygun bir yapay aydınlatma sistemi kurulmalıdır. Birçok durumda gün ışığı ve yapay aydınlatma sistemleri birlikte kullanılmaktadır.

Aydınlatma ölçümlerinde aydınlatma şiddeti, lüminesans, yansıtma oranı, doğrudan ve dolaylı aydınlatma, göz kamaşması, ışığın renk sıcaklığı ve renk yansıtma gibi faktörler ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

YETERSİZ AYDINLATMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Görme bulanıklığı
Gözlerde yorgunluk
Kaşıntı, kızarıklık, yanma ve diğer tahriş belirtileri
Göz yaşarması, göz kuruması
Gözlerin uyum yeteneğinin azalması
Baş ağrısı

Aydınlatma şiddetinin ve çalışma ortamındaki dağılımının, çalışanların görsel işleri hızlı, güvenli ve rahat şekilde yapmalarında büyük bir etkisi bulunmaktadır. Aydınlatma şiddeti ne kadar yüksekse, yapılan işin detayları daha rahat fark edilmektedir. Yüksek aydınlatma şiddeti, çalışanların konsantrasyon ve motivasyonunu yükseltmekte ve çalışanın performansının yüzde 50 oranında arttırmaktadır.

Çalışan daha az hata yapacağı için iş kazalarının sayısı da düşmektedir. İstatistiklere göre iş kazalarının büyük bir kısmı, 200 lüksten daha az aydınlatma şiddeti olan işyerlerinde olmuştur.

İŞYERLERİNDE AYDINLATMANIN UYGUN BİR ŞEKİLDE SAĞLANIP SAĞLANMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN NE YAPILIR?

Çalışma alanındaki aydınlatma şiddeti seviyesi,
Çalışma alanında bulunan parlak yüzeylerin dağılımı,
İş ekipmanlarının ve çalışan nesnelerin büyüklüğü,
İşyeri ortamında bulunan nesnelerden ışığın ne kadar yansıdığı,
İşyerindeki nesneler ve çevresindeki alan/arka plan arasındaki kontrast oranı,
Çalışma ortamında görülmesi gereken nesnelerin ne kadar zamanda fark edildiği,
Çalışanın yaşı BELİRLENİR.

 

Mobile Menu