Kimyasal Analiz Yöntemleri, Kimyasal Analizler

Kimyasal Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Gıda ve yem numunelerini değerlendirdiğimizde kimyasal analizlerin önemi ile karşılaşmaktayız. Gıda sektörü geliştikçe sağlıklı tüketim adına kimyasal analiz laboratuvarları önem kazanmaktadır. Üretim miktarının yüksek artış göstermesi, tarım alanında kullanılan kimyasal ürünler, dağıtım teknikleri ve diğer birçok faktör gıda denetimi ve analizlerini gerekli kılan hususlardır.

Çünkü bu anlamda bilerek ya da istem dışı yapılan uygulamalar gıdaların bozulmasına sebep olabilir. Tüketicinin böyle durumlar karşısında problemler yaşamaması ve etkili bir tüketim sahası oluşturulması adına kimyasal analiz yöntemleri kullanılmakta ve gıda-yem analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu analizler ( gıda kontrolleri ) görevi devlet tarafından yapılmaktadır.

Kimyasal analizler, bütün laboratuvarlar tarafından şu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir:
  • Türk Gıda Kodeksi
  • Gıdalara yönelik diğer yasal düzenlemeler
  • Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar
  • Genel kabul gören test ve analiz yöntemleriBu kapsamda yapılan kimyasal analizlerin kapsamı şu şekildedir:
  • Çeşitli bitkisel ve hayvansal gıda ürünlerinde bulunan, demir, bakır, çinko, kurşun, civa ve sodyum gibi metaller
  • Gıda boyaları ve benzeri gıda katkı maddeleri
  • Yaş sebze ve meyve ürünlerinde pestisit (kimyasal ilaç) ve benzer kalıntı maddeleri
Kuru gıdaların kurutma hatası veya uygun olmayan saklama koşulları yüzünden ortaya çıkan problemler (mikotoksin analizleri)
Gıda ürünlerinin türüne bağlı olarak acılık, asitlik, çözünmeyen kül, toplam kül, çözünürlük, saflık, enerji miktarı, indirgen şeker, invert şeker, karbonhidrat, serbest yağ asitleri, toplam şeker, tuz ve benzeri maddeler

Kimyasal analizlerin en fazla yapıldığı alanlar gıda katkı maddeleri ve pestisitler konusunda olmaktadır. Tarımsal üretim sırasında, genelde bitkileri zararlı böceklerden korumak için bazen de tarımsal verimi yükseltmek için bir takım zirai ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak belirlenen sınır değerlerin üzerinde kullanılması durumunda insan sağlığını tehdit etmektedir. İnsan vücudunda zamanla birikerek kansere de neden olmaktadır. Bu yüzden kalıntı analizleri çok önemlidir.

Bir diğer konu da gıdalarda tüketimi teşvik amacı ile ya da ürünlerin raf ömürlerini uzatmak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Kimyasal analizler ile gıdalara ilave edilen renklendiricilerin, tatlandırıcıların, koruyucuların ve antioksidanların miktarları tespit edilmektedir. Gıda katkı maddeleri miktarı belli sınırların üzerine çıkarsa, veya gerçek amacı dışında insanları yanıltmak amacı ile kullanılırsa, bu durum insan sağlığı açısından risk teşkil etmektedir.

Kimyasal Analiz Çeşitleri

Alkol Miktarı, Asitlik, Serbest Yağ Asitliği (FFA), Asit Sayısı, Azot Miktarı, Boya Miktarı, Diyet Lifi, Formol Sayısı, Fosfat Analizi, Gluten Analizi, Ham Protein Tayini, HCl´de Çözünmeyen Kül, İyot Sayısı, Karbonhidrat Analizi, Külde Alkallik, Metobolik Enerji, Nişasta Miktarı Analizi, Peroksit Değeri Analizi, Sabunlaşma Sayısı, Sülfat, Toplam Enerji, Toplam Uçucu Bazik Azot, Uçar Asit Miktarı, Yağ Analizi, Tuz Tayini, Ham Selüloz Analizi, Toplam Şeker/İnvert Şeker/Sakkaroz Tayini, Uçucu Yağ Analizi, Sabun Miktarı Analizi, Sabunlaşma Sayısı Analizi, Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı, Sabunlaşmayan Maddelerin Tayini, Hidroksiprolin (Kolojen et/protein Oranı)

Kimyasal analiz laboratuvarları içerisinde gerçekleştirmekte olduğumuz bütün ölçümlemelerin, test ve analiz çalışmalarının doğru veriler iletmesi, böylece ölçüm kalitesinin yüksek olması adına, ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan analiz yöntemleri uygulamaktayız. Güncel gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takipte olan uzman ekibimiz, bu anlamda en doğru analiz yöntemleri ile güvenilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olmaktadır.

 

Mobile Menu