Malzeme Testi, İnşaat Testleri, Güvenilir Zemin Testleri

İnşaat sektörü, son derece karmaşık ve rekabetçi bir sektördür. Bina inşaatları olsun, altyapı inşaatlar olsun, ya da çok büyük dev projeler olsun, inşaat çalışmaları, birbirini tamamlayan büyüklü küçüklü projelerin bir karışımıdır. En önemli nota doğru yapılmış bir planlamadır.

Planlama yapılırken de faaliyetin bütçelenmesi, şantiye güvenliği, kaliteli malzemelerin seçilmesi ve yetişmiş elemanların bulunmasından, lojistiğin sağlanması, çevredeki insanlara verilen rahatsızlık ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğa kadar birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Test ve muayene kuruluşları tarafından, inşaat fizibilitesinin çıkarılması, risk değerlendirme çalışmalarının yapılması ve proje yönetimi konularında destek verilmektedir. Bu kuruluşlar inşaat çalışmaları başlamadan önce bir takım jeoteknik hizmetler de vermektedir. Bu sayede inşaat firmaları, projeleri için, zamanında, bütçe rakamları dahilinde ve güvenilir bir şekilde eksiksiz çözümler bulmaktadır.

Bu arada sadece kullanılan malzemelere yönelik test ve analiz hizmetleri de verilmektedir. Örneğin kullanılan malzemelerin ne kadar dayanıklı olduğuna yönelik fiziksel ve kimyasal testler yapılmaktadır. Bu şekilde kullanılan malzemelerin istenen standart koşullarını sağladığından emin olunmaktadır. Tedarikçi firmaları ve alınan malzemeleri daha kaynağında kontrol etmek ise, inşaat firmaları için önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
Bunun dışında inşaat sektöründe, firmaların ihtiyaçlarına göre, zemin testleri, kaya testleri, tuğla testleri ve blok beton testleri gibi birçok testler yapılmaktadır.

Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde inşaat testleri de yapmaktadır.

GÜVENİLİR ZEMİN TESTLERİ

Lider bir sağlayıcı olarak, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre zemin testleri yapmak için gereken tüm akreditasyonlara ve niteliklere sahibiz. Ayrıca, rakipsiz küresel ağımız ve deneyimimiz sayesinde, tüm dünyada inşaat mühendisliği yüklenicilerinin, uzmanların, üreticilerin ve hükümet kurumlarının ilk tercihiyiz.
Zemin test hizmetlerimiz şunları kapsıyor:
Kayma mukavemeti, sıkışma mukavemeti, konsolidasyon, geçirgenlik, temel yükü, toprak endeksi ve nem/yoğunluk için eksiksiz laboratuvar testleri

MALZEME TESTLERİ

Malzeme testi hizmetlerimiz size metaller, polimerler ve endüstriyel yağlara ilişkin kapsamlı testler sunar. Ayrıca kapsamlı bir mekanik, fiziksel, kimyasal ve tahribatsız test yöntemleri serisi de sunuyoruz.

 

Mobile Menu