Enerji Testleri, Enerji Verimliliği , Enerji Verimliliği Ölçümü

Enerjinin daha iyi kullanılması ve enerji kullanımında israfa gidilmemesi, sadece ülkemiz için değil bütün ülkeler için önemli bir sorun haline gelmiştir. Bunu sağlamak amacı ile ülke yönetimleri bir takım yasal düzenlemelere gitmektedir. Enerjinin ve enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği yükseltmek birinci hedef olmuştur.

Hangi sektörde olursa olsun bütün işletmeler enerji tasarrufuna gitmek ve işletmede bir enerji yönetim sistemi oluşturmak zorundadır. Bütün enerji kullanan işletmeler, enerji kullandıkları süreçleri gözden geçirmek ve mevcut enerji tüketimlerini ile gelecekteki enerji ihtiyaçlarını esas alarak bir planlama yapmak zorundadır.

Bu noktada enerji testleri önemli olmaktadır. İşletmelerin yapması gereken, enerji tüketimini düşürmektir. Hangi enerji kaynağı kullanılıyor olursa olsun, işletmeler daha etkin ve daha sürdürülebilir bir enerji tüketimi anlayışına sahip olmalıdır. TS EN ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım için kılavuz standardı da bu paralelde enerji maliyetlerinin yüksek olmasına ve iklim koşullarının değişmesine odaklanmaktadır.

Her geçen gün enerjiye olan talebin daha da yükseldiği, ancak aynı oranda enerji kaynaklarının gittikçe tükendiği günümüzde, enerjiyi daha verimli kullanan sistemlere gerek bulunmaktadır. Enerji verimliliği porgramları sadece daha düşük enerji kullanılacağı için değil, aynı zamanda çevreye daha az zarar verileceği için de önemli olmaktadır.

Enerjinin daha etkin kullanımına yönelik yapılan testler ile işletmelere, kullanılan makina ve sistemlerin enerji tasarrufu potansiyeli gösterilmiş olmaktadır.

İşletmelerde Enerji etüdü kapsamında yapılan, bazı inceleme ve ölçümler şu şekildedir.

Proses Analizleri
Tarife Analizi,
Yakıt analizleri; Kömür ve Doğalgaz
Elektrik tesisatı incelemesi
Trafo/Kompanzasyon Ölçümleri
Elektriksel güç çekimleri ve güç kalitesi analizi,
Isıtma Sistemi; Kazan, Isı pompası ölçümleri
Soğutma Sistemi: Mekanik/Abs Chiller, , Vrf, Vrv sistemleri
Havalandırma Sistemleri ; Klima santralleri
Basınçlı Hava Sistemleri
Buhar Sistemleri
Pompa Sistemleri
Motorlar; Asansörler, pompa motorları…
İç Ortam Hava Kalitesi
Aydınlatma Ölçümü
Baca Gazı Ölçümleri ve Analizleri,
Atık analizleri
Isıl Yalıtım; Bina veya tesisatların kontrolü.
Otomasyon sistemi; Set değerleri ve senaryoların incelenmesi, duyar elemanların kontrolü.

Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde enerji testleri de yapmaktadır.

 

Mobile Menu