Gıda Ambalajı ve Gıdayla Temas Eden Ürünler Laboratuvar Testi Uzmanlığı

Gıda ile Temas Eden Ambalaj Uygunluk Tesri
Gıda ile temas halinde olan tüm malzemeler, ambalajlar, imalatçının ambalajlarından, tencereler, çatal bıçak takımları, cam malzemeler, seramik ve saklama kaplarına kadar tamamının güvenli olduklarını test edilmelidir. Bileşenlerinin gıda ürünleriine istenmeyecek miktarlarda geçmediğinden emin olunmalıdır. Gıda ile temas testleri tüketicilerin sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Gıda ile temas eden malzeme testlerimiz dünya çapında mevcuttur. Laboratuvarlarımız AB, ABD, Japonya ve Çin dahil, bölgesel temas yönetmeliklerine göre testler uygular. Gıda ambalajlamaları şu yönetmeliklerle düzenlenir:

Avrupa Birliği için:

Tüm malzemeler: Çerçeve Yönetmeliği (EC) Numara 1935/2004
Seramikler: Direktif 84/500/EEC ve Direktif 2005/31/EC ile değiştirildiği şekliyle
Geri Kazanılmış Selüloz Film: 2007/42/EC Direktifi
Plastikler – (AB) No 10/2011 Düzenlemesi, gıda ürünlerii ile temas eden plastik ve parçalardaki katkıları ve değişiklikleri içerir.
Nitrozaminler: 93/11/EEC Direktifi
BADGE, BFDGE Ve NOGE Plastikler: Komisyon Yönetmeliği (EC) 1895/2005

Amerika Birleşik Devletleri için:

Gıda ile temas eden malzelemere dair yönetmelikler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından düzenlenir
Kaliforniya'daki seramik ve cam malzemeler California Proposition 65 tarafından belirlenir

Çin'de malzemeler Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gıda Güvenliği Kanununun gereklerini yerine getirmelidir

Japonya'da, malzemeler Gıda Sanitizasyonu Kanunu Bölüm II'ye uygun olmalıdır

AB içinde Almanya, Fransa ve İtalya gibi farklı ülkeler için özel gıda temas testleri gerçekleştiririz.

Gıda ürünleriiyle temas etmesi amacına yönelik plastik ve plastik olmayan malzemelerin analitik testleri ve uzman desteği ile size hizmet sunarız.

Gıda ile temas testleri konusunda tavsiye, en son teknoloji test cihazları ve tesislerinden faydalanan gerçek anlamda laboratuvar hizmetleri için KEYLABile irtibata geçin.

Kağıt ve karton malzemelerden yapılmış ve gıda ile temas eden malzemelerde formaldehit,
Plastiklerden üretilmiş gıda ile temas eden malzemelerde ftalat ve aromatik amin bileşikleri (streç filmler, oyuncaklar, plastik mutfak eşyaları),
Konserve kutuların içeriğinde kullanılan BADGE,
Polikarbonat şişelerde Bisfenol A,
Melamin içeren plastiklerde melamin,
Seramik malzemelerde kurşun ve kadmiyum testleri,
Kavonoz kapaklarında ESBO bileşikleri Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak testleri yapılan bileşiklerdir.

Ambalajlama, ürünün raf ömrünü uzatan, uygun koşullarda depolanmasını sağlayan, bulaşanlardan koruyan, hijyeni ve ürün güvenliğini sağlayan  önemli bir proses aşamasıdır.

Uygun olmayan ambalaj seçimi, ürünün koruma özelliğini yitirerek, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak gıda güvenliğini olumsuz etkilemekte ve tüketici sağlığını tehdit altına almaktadır.

Gelişen ambalaj uygulamaları sayesinde, farklı ürünler için uygun ambalaj materyali ve teknolojisinin seçimi mümkün olmakta, gıdanın raf ömrü arttırılabilmekte ve ürünün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risklerden korunması, ürün kalite ve tazeliğinin korunması sağlanabilmektedir.

Polimerler, kağıt, metal, ahşap, cam, yeniden üretilmiş selüloz, kauçuk vs. bileşimlerden oluşan ambalajlar, özellikle gıda, kozmetik ürünleri ve ilaç/eczacılık ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ambalaj üreticileri gıdaya temas edebilecek uygun ambalajı üretmek, gıda üreticileri uygun ambalajı seçmek, AR-GE ve kalite kontrol süreçlerini takip edebilmek için test hizmetlerine gereksinim duyarlar.

Aşağıdaki parametreler de yürürlükteki Avrupa Birliği kurallarının ve ABD FDA kurallarının gerekliliklerine göre paketlemenin değerlendirilmesi (örneğin Komisyon yönetmeliği No. 10/2011, yönetmelik EC 1935/2004)

Malzeme tanımlama
Toplam ve özel geçişler
Duyusal testler
Toksik elementlerin içeriği
Aromatik aminlerin içeriği
Yağlayıcılar antioksidanlar ve dengeleyicilerin içeriği
Mikrobiyel kirlilik testleri
Bazı folyo ve ambalaj malzemeleri için ilişkili yönetmeliklerden kaynaklanan çeşitli testler
Ambalaj Atık Testleri
Avrupa Direktifi 94/62/EC göre aşağıdaki parametrelerde paketleme atıklarına ilişkin paketlemenin değerlendirilmesi
Geri dönüşüm ve kompostlama yöntemiyle paketlemenin kurtarma metotları
Enerji geri kazanımı
Tehlikeli atıkların içeriği
Ağır metallerin içeriği
Gıda ile Temas Eden Ambalaj Testleri
Gıda ürünleriinin ambalajı (tüm malzemeler).
Tabak ve fonksiyonel ev aletlerinin gıda ile temas eden Ürünleri (tüm malzemeler).
Elektrik ev aletlerinin gıda ile temas
Gastroteknoloji

Gıda İle Temas Eden Materyallerin Değerlendirilmesi;

Güvenlik değerlendirilmesi kapsamında laboratuvar aşağıdaki test hizmetlerini sunmaktadır.

Genel geçişler CSN EN 1186
ITC laboratuvarında geliştirilmiş ve 4871 CSN 13130 ‘a göre özel geçişler
Metallerin özel geçişleri
Birincil aromatik aminlerin özel geçişleri
Plastik ve kauçuktaki düşük moleküler maddelerin kalitatif saptanması
Silikattan yapılmış Ürünlerin testi (seramik, cam, emaye yüzeyi ve emaye) - Pb, Cd’un geçişi ve Müşteri talebine dayanan diğer elementlerin alternatif geçişi
Sağlık Bakanlığı Kararname No. 38/2001 Coll şartlarına göre elastomerden ve kauçuktan yapılmış Ürünlerin test geçişleri
Sağlık Bakanlığı Kararname No. 38/2001 Coll. Gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine yönünden metalden ve alaşımdan yapılmış Ürünlerin derlemesinin saptanması
Non-metalik yüzey kaplamalarının geçiş testleri (cila, tavaların anti-stick yüzey kaplamaları, güveç, vb.).
Sağlık Bakanlığı Kararname No. 38/2001 Coll. Şartlarına göre kâğıt ve kâğıt Ürünlerinin testleri
AB standartlarına göre kâğıtların renk ve beyazlatılmış flüoresan haslığının belirlenmesi
DIN 54603 ‘e göre kâğıttaki glioksal içeriğin belirlenmesi ( BfR XXXVI gereklilikleri).
4871 CSN 1104 göre kâğıt Ürünlerindeki antimikrobiyel bileşenlerin transferlerinin belirlenmesi (BfR XXXVI gereklilikleri).
BfR XV şartlarına göre silikon elastomerdeki peroksit kalıntıları ve uçucu maddelerin saptanması
İtalyan yönetmeliği D.M. ve yasa tasarısı (AB) AP (89)1 göre renk geçişleri
Malzeme özellikleri veya Müşteri taleplerine ilişkin diğer testler

Kalitaatif İndikatörlerin Tayinleri

Korozyon direnci
Bulaşık makinesinde direnç
Mikrodalga direnç
Yüksek fırın sıcaklıklarında direnç
Tutamakların Gücü
Yüzey kaplamalarının soyulması ve pullanması
Darbe direnci
Genel Geçiş
Genel geçiş testleri için gıda benzerleri (geçiş ortam) :
Simulant - %10 Etanol, damıtılmış su
Simulant B - 3 asetik asit
Simulant C - % 20 etanol (yada gıda ile temas eden ürünün alkol içeriğine ilişkin etanol x%)
Simulant D1 - %50 Etanol
Simulant D2 - zeytin yağı veya alternatif yağlı gıda benzerleri : %95 Etanol a izooktan
Simulant E - MPPO (değiştirilmiş polyphenylenoxide).
Temas koşulları (ortak tasarım):
Toplam daldırma
Geçiş hücrelerindeki bir tarafa temas
Ürün doldurma
SML tarafından kısıtlanmış analiz maddelerinin listesi - Seçilen maddeler:
Caprolactam, laurolactam
Akrilonitril
1,3-Butadiyen Sitren
Hexamethylentetramine
1-Hexene, 1-octene
Terephthalic, isophthalic, Oktanın maleik ve diğer asitlerin
Methacrylates
Ftalatlar Ftalat esterleri
Bisfenol A
Glycols (MEG, DER).
Metaller
Birincil aromatik aminler
Melamin
Formaldehit ve diğer aldehitler
Ultranox 626, Irganox 126.
Irganox 1076, 1010, 168, 3114, 245, 1098 ve diğerleri
Baht
AOX
Chimassorb 944, 81 ve diğerleri
Tinuvin 327, 622, 326 ve diğerleri
Ve diğer stabilizatör ve monomerler

Gıda Ambalajı Testi Uzmanlığı

QIMA denetçileri ve laboratuvar teknisyenleri aşağıdaki gıda ambalajları, paketleri ve gıdayla temas eden ürün kategorileri için ürün muayeneleri ve testleri yürütmektedir:

 • Kağıt, cam, seramik kaplar (tek ve çok kullanımlı)
 • Teneke, kutu, şişeler
 • Plastik, metal ahşap kaplar
 • Seramik ürünleri, cam ürünleri
 • Pişirme kapları ve mutfak takımları
 • Gümüş kaplama ürünler
 • Spor şişe ve seyahat kupaları
 • Çocuk besleme setleri, alıştırma bardakları ve beslenme çantası

Denetçilerimiz ve laboratuvar teknisyenlerimiz gıdayla temas eden ürünlerinizin kalite ve güvenliğini sağlamak için aşağıdaki kontrolleri yürütürler:

 • Görsel inceleme ve değerlendirme
 • Boyut kontrolü
 • Duyusal test ve koku analizi
 • Fiziksel tehlike değerlendirmesi
 • Renk akması
 • Bileşim kontrolü
 • Genel ve özel yer değiştirme testleri
 • Kasıt olmadan eklenen maddeler (NIAS)
 • Uçucu organik bileşikler
 • Ağır metaller (çıkartılabilir ve filtre edilebilir)
 • Artık monomer ve solventler
 • Kirlilik ve yan ürünler
 • REACH SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler)

Gıda Ambalajı ve Gıdayla Temas Eden Ürünler Laboratuvar Testi Uzmanlığı


 

Mobile Menu