Kozmetik Ürünlerde Yapılması Zorunlu Testler, Kozmetik Testleri

Koruyucu Etkinlik Testi / Challenge Test / Tarama-Zorlama Testi

Kozmetik ürünlerin orijinal ambalajı açılmadan önce ve son kullanıcı tarafından kullanımı süresince mikrobiyolojik olarak stabil kalması için kullanılan koruyucuların etkinliğinin test edilmesi gerekmektedir. Koruyucu etkinliğinin incelendiği bu test (Challenge Test) ile ürünün orijinal ambalajının açılmasından önce ve son tüketici tarafından kullanımı boyunca maruz kalacağı herhangi bir mikrobiyolojik kirlenme ve bozulma durumuna karşı ürününüzün, kullanmış olduğunuz koruyucular tarafından korunup korunmadığı tespit edilir.

Challenge Test (Koruyucu Etkinlik Testi), numuneler üzerinde laboratuvar koşullarında oluşturulan yapay bir kontaminasyon ve bu kontaminasyona ait alınan sayısal verilere dayandırılmaktadır.

Testin sonucu, yapay olarak kontamine edilen ürünün belirli zaman aralıklarında (2, 7, 14 ve 28. gün gibi) içeriğindeki mikroorganizma sayılarının logaritmik olarak değerlendirilmesi ile tespit edilmektedir.

Ürüne; Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans ve Aspergillus brasiliensis (Aspergillus niger) mikroorganizmaları ile referans metotlara uygun sayıda mikroorganizma laboratuvar koşullarında inoküle edilerek süreç başlatılır.

Pseudomonas aeruginosa ATCC®9027
Staphylococcus aureus ATCC®6538
Escherichia coli ATCC®8739
Candida albicans ATCC®10231
Aspergillus brasiliensis (A. niger) ATCC®16404

Challenge Test analizini müşteri talebi doğrultusunda Avrupa Farmakopesi 5.1.3 veya ISO 11930 standartlarına göre gerçekleştirmektedir.

Şüphesiz kozmetik ürünler, günlük yaşantının ayrılmaz bir parçası olmuştur. İnsanların dış görünüşünü etkilemesi ve zindelik vermesi yanı sıra, temizlik ve bakımlı olmak açısından da önemli katkıları bulunmaktadır. Kozmetik sektöründe hem üretim yapan firma sayısı fazladır, hem de bu alanda ürün çeşitliliği oldukça geniştir. Üstelik bu pazar artık küresel bir hüviyet kazanmıştır. Bu nedenle ülkemizde, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer yabancı ülkelerde geçerli yasal düzenlemeler paralelinde düzenlemeler yapılmıştır. Test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ürün test hizmetleri ve ruhsatlandırma çalışmaları ile firmalar uluslararası piyasalarda rekabet etme gücü kazanmaktadır.

Üretici firmalar kozmetik ürünleri açısından etkili, kararlı ve güvenilir olmak zorundadır. Ayrıca sadece yasa koyucular, kurallar ve kriterler konulmamakta, aynı zamanda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından da ürünlere yönelik yüksek standartlar tespit edilmektedir. Bu çerçevede kozmetik ürünler için fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik test ve analizler yapılmaktadır. Bu test ve analiz çalışmaları, cilt ve vücut bakımı, makyaj, saç bakımı, saç şekillendirme, ağız ve diş bakımı ve birçok noktada yapılmaktadır.

Bu kapsamda olmak üzere bütün kozmetik ürünlerin içeriğine, katkı maddelerine ve kirletici maddelere yönelik kalite testleri ve analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalar, hem yasal düzenlemelere uygunluk, hem de üretici firmaların ürün spesifikasyonları çerçevesinde yapılmaktadır. Ayrıca kozmetik ürünler için mikrobiyolojik kararlılık zorunlu bir kalite kriteridir. Bu nedenle kozmetik ürünlerin mikrobiyal saflığı kontrol edilmektedir. Keza kozmetik ürünler için uygulanan zehirleme testleri ayrı bir önem taşımaktadır.

Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde kozmetik ürünleri testleri de yapmaktadır.

 

Mobile Menu