Deterjan Testleri (Tergotometre)

Temizleme işlemlerinde kullanılan ve petrokimya ürünlerinden elde edilen, sıvı, toz veya krem (jel) şeklinde olan kimyasal maddelere deterjan denmektedir. Deterjan, genel anlamda kir sökücü demektir. Sabun hariç her türlü temizleyiciler deterjan sınıfına girmektedir. Deterjanlar, kompleks karışımlardır ve herbiri farklı bir temizleme gücüne sahiptir.

Deterjanların formülünde yer alan benzen halkası genelde mikroorganizmalar tarafından parçalanamaz. Böyle olunca deterjanlar sabuna göre çevre kirliliğine daha fazla neden olmaktadır. Bugün piyasada bulunan deterjanlar, klor, sabun tozu ve boraks gibi ağartıcı maddeler içermektedir.

Deterjanların çevre için tehlikeli olmaları, yapısındaki yüzey aktif maddeler yüzünden değil içeriğindeki maddelerden, özellikle de fosfat yüzündendir. Fosfatlar atık sularda çok büyük bir problemdir. Kirlenmemiş göl sularında fosfat miktarı yaklaşık 0,06 ppm, kirlenmiş göl sularında ise yaklaşık 6 ppm civarındadır. Bu miktar kabul edilebilir bir düzey değildir.

Günümüzde detejanlara hiç fosfat konulmaması veya en düşük seviyede konulması için çalışmalar yapılmaktadır. Henüz fosfatın özelliklerine sahip ve onun kadar ekonomik olan bir başka madde bulunmamıştır.

Kullanım alanlarına göre deterjanlar, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları ve diğer temizlik maddeleri olarak ayrılmaktadır.
Deterjan, suyun yüzey gerilimini azaltmakta ve temizlenecek nesnenin içine daha fazla girmesini sağlamaktadır. Katı kir parçacıklar ve yağlar bu nedenle bulundukları yerden kolayca çıkarlar. Üstelik deterjanlar suyun sert olmasından etkilenmezler, asitli ortamlarda dahi yeterince etkilidir.Deterjan analizleri esas olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır ve her bir başlık çok sayıda test ve analizler içermektedir:

Fiziksel ve kimyasal analizler
Anyonik aktif madde tayini
Katyonik aktif madde tayini
Noniyonik aktif madde tayini
Toplam aktif madde tayini
Sabun analizi
Sodyum karbonat tayini
Sodyum tripolifosfat tayini
Zeolit tayini
EDTA tayini
Sodyum sülfat tayini
Silikat tayini
Sodyum perborat tayini
Sodyum perkarbonat tayini
Aktif oksijen tayini
TAED tayini
Aktif klor tayini
Hidroksit tayini
Sodyum hipoklorit tayini
Optik ağartıcı tayini
Fiziksel muayene
pH değeri tayini
Yoğunluk tayini
Viskozite tayini
Toplam asitlik tayini
Toplam alkalilik tayini
Serbest asitlik ve bazlık tayini
Suda çözünmeyen madde tayini
Nem tayini
Mikrobiyolojik analizler
Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı
Toplam koliform sayımı
Toplam maya ve küf sayımı
Bakterisidal aktivite testleri

Hijyenik el ovalama ve el yıkama maddelerinin bakterisidal aktivite testleri
Bütün bu test ve analizler, akredite laboratuvarlarda, mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde deterjan testleri de yapmaktadır.
 

Mobile Menu