Kuruluşumuz, özel veya resmi bütün kişi ve kuruluşlara verdikleri hizmetlerin kalitesini, doğruluğunu, güvenilirliğini ve kesinliğini arttırmak amacı ile yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan ilke ve kriterlere, standartlara ve test yöntemlerine uymakta ve en son teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanlar kullanmaktadır.

Bunun yanı sıra bu durumunu müşterilerine kanıtlamak amacı ile de bünyesinde bazı yönetim sistemleri kurmuş ve denetimlerden geçerek yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından bu yönetim sistemlerinin belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Bu standartların başında TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı gelmektedir. Bu standart, test ve analiz örneklerini alma işlemi dahil, test ve kalibrasyon hizmetleri veren bir laboratuvarın, bu tür faaliyetler için yeterli olduğunun tanınması için sağlaması gerekli genel koşulları kapsamaktadır. Bu standart aynı zamanda, bir laboratuvarın kendi geliştirdiği yöntemlerle yaptığı standart dışı test ve kalibrasyon hizmetleri için yeterli olduğuna yönelik koşulları da kapsamaktadır.

Kuruluşumuz bu yetkiyi UAF United Accreditation Foundation (Amerikan Akreditasyonu) ve ÖSAS (Avusturya) Akreditasyon'dan almıştır ve verdiği tüm hizmetleri bu akreditasyon yetkisine dayanarak gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuz aynı zamanda bünyesinde TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardını uygulamaktadır. Bu şekilde, verilen hizmetler, laboratuvar ortamı, test ve analiz süreçleri ve gerekli koşullar açısından kuruluşumuzun olması gereken yapısı standartlaştırılmış olmaktadır. Bu standart kuruluşumuzun, uygunluk değerlendirme süreçlerinin çeşitli aşamalarında Avrupa Birliği uygunluk değerlendirme kriterlerine uygun hizmet verdiğini kanıtlamaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, bünyesinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve ISO 27001 Belgesi almıştır. Bu belge, faaliyetler boyunca elde edilen her türlü bilgi ve belgenin kuruluşumuz tarafından gizli tutulduğunu ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını müşterilere kanıtlamaktadır.

Ayrıca kuruluşumuz gerek bu sektörün gelişimine katkı sağlamak, gerekse yerli ve yabancı teknolojik gelişmeleri takip etmek bakımından yerli ve yabancı birçok üniversite ile işbirliği içindedir. Faaliyet alanı itibariyle insan sağlığına ve çevre koşullarına gösterilen hassasiyetin bir ifadesi olarak, kuruluşumuz bu yöndeki bir takım projelerin yürütülmesine destek olmaktadır.

Mobile Menu