ISO Belgelendirme

FSC Orman Yönetimi Sertifikası
FSC orman yönetimi sertifikası, ormanın biyolojik çeşitliliği koruyacak ve yerel halkın ve işçilerin hayatlarına fayda sağlayacak ve aynı zamanda ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde yönetildiğini onaylamaktadır. FSC Belgesi, Fsc Orman Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında kalite yönetim sorumlusunun eğitimi, genel kalite eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine "Çevre Yönetim Sistemi" adı verilir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. ISO 22000 dünya çapında güvenli gıda zincirleri ve gerekli olan küresel harmonize gerekliliklerin yerine getirilmesi için bir çerçeve oluşturan uluslararası bir standarttır. ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve “tarladan sofraya” varıncaya dek gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar.

ISO 27001 Sertifikası BGYS Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kayıp, hasar ve diğer tehdit risklerine karşı bir bilgi güvenliği altyapısı oluşturarak organizasyonların bilgi varlıklarını güvende tutmasını sağlamaktadır.

ISO 27001 sertifikası alan şirketler, üçüncü şahıslar tarafından emanet edilen finansal bilgilerin, fikri mülkiyetlerin, çalışan detaylarının, varlıkların veya bilgilerin güvenliğini başarılı bir şekilde yönetildiğini doğrulamaktadır.

Buna en olarak bu sertifikayı elde eden şirketler bilgi güvenliği konusunda en iyi uygulamaları ve çalışma yapılarını sürekli iyileştirdiklerini taahhüt etmiş olurlar. İşin daha verimli ve sürekli hale gelmesi adına bilgi önem arz etmektedir.

Bilginin baki kalması ve bütünlüğünü koruma adına da yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulur. Bu aşamada İso 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi devreye girmektedir.

Şöyle ki sistem dahilinde değişen veya güncellenen bilginin güvenliği bir şekilde saklanması esas alınır.

Aynı zamanda;

• Bilgi güvenliğinin sorgulanmasına yönelik yönetim sistemi kullanılır.
• Bilgi gizliliği ile bütünlüğünün de korunması önem arz etmektedir.
• Son olarak bilgi kontrolü adına çalışmalara yer verilir.

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması kurumların zorluk çektiği durumlardan bir tanesidir. Sonuç olarak bu sistemin desteklendiği iso 27001 yönetimi sayesinde kurumların bir hayli rahat ettikleri açık durumda. Özellikle de üst yönetimden destekli bir şekilde bilginin yönetimi gerçekleşmektedir.

TS En ISO 15504 SPICE Belgesi SPICE Belgesi

SPICE, İngilizce International Standard for Software Process Assessment ifadesinin baş harflerinden meydana gelen bir tanımlamadır. Yazılım sürecini değerlendirmek için uluslararası standart anlamına gelmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) 1995 yılında bir araya gelerek yazılım projelerinde süreçlerin iyileştirilmesi ve yazılımda kalitenin yükseltilmesi amacı ile çalışmalar yapmışlar ve sonunda SPICE standardını ortaya çıkarmışlardır. Bu standart, yazılım süreç değerlendirmesi için oldukça kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

Standart yapısı içinde yazılım süreç yeteneğini ölçümleyen seviyeler şunlardır: eksik (tamamlanmamış) seviye, yapılan seviye, yönetilen seviye, kurulmuş seviye, öngörülebilen (ölçülen) seviye ve sürekli iyileşen seviye. Ülkemizde ilk defa 2010 yılında bir teknoloji firması, Türk Standartları Enstitüsü’ne müracaat ederek, kısaca yazılım süreçlerini iyileştirme ve yeteneklerini belirleme anlamına gelen SPICE değerlendirmesini talep etmiştir.

Türk Standartları Enstitüsü bu değerlendirmeyi yapmış ve firmaya SPICE Belgesi vermiştir. Bu çalışma, ülkemizde yazılım kalitesi kavramının önemsenmesi ve olgunlaşması bakımından önemli bir adımdır.
 

Mobile Menu